Lista postępowań

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

ZP/04/20. Usługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinetbędących w posiadaniu Zamawiającego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-19 2020-06-25 12:00 --
ZP/05/20 Opieka informatyczna oprogramowania Oracle. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-15 2020-05-19 12:00 --
ZP/15/19 Dostarczenie i utrzymanie podstawowych łączy internetowych do Oddziałów oraz Biura Funduszu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-02 2019-12-05 12:00 --
ZP/17/19 Budowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-27 2019-10-30 10:00 --
ZP/04/19 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-19 2019-06-14 12:00 --
ZP/03/19 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych użytkowanych przez PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-10 2019-05-13 10:00 --
ZP/42/18 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SOF2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-02 2019-07-05 12:00 --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-02-22 2019-04-11 12:00 --
ZP/39/18 Dostawa zestawów komputerowych i komputerów przenośnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-01-03 2019-02-22 12:00 --
ZP/40/18 Wdrożenie systemu do obsługi windykacji w PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2018-11-30 2019-02-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa