Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

ZP/29/20 Usługa hostingu systemów informatycznych PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-03-04 12:30 --
ZP/27/20 Organizacja 8 dwudniowych spotkań konsultacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-12-24 2021-03-15 10:00 --
ZP/24/20 Dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Produktów oraz Usług Stowarzyszonych, zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów Ramowych:Microsoft Business and Services MBA/MBSA U9100053,Microsoft ProductandServices Agreement nr4100013999 MPSA oraz umowy Microsoft Enterprise Master Agreement nr80E60204(EA), zawartych przez MinisterstwoCyfryzacji z firmą Microsoft dla PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-27 2020-12-30 12:00 --
ZP/18/20 Uruchomienie usługi infolinii dla systemu SOW Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-03 2020-12-28 12:00 --
ZP/22/20 Świadczenie usług polegających na realizacji szkoleń dla pracowników sektora transportu zbiorowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-10-28 2020-11-26 12:00 --
ZP/12/20 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu NEO i Modułu Komunikacyjnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-29 2020-10-30 12:00 --
ZP/08/20 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-15 2020-10-05 12:00 --
ZP/04/20. Usługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinetbędących w posiadaniu Zamawiającego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-19 2020-06-25 12:00 --
ZP/05/20 Opieka informatyczna oprogramowania Oracle. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-15 2020-05-19 12:00 --
ZP/15/19 Dostarczenie i utrzymanie podstawowych łączy internetowych do Oddziałów oraz Biura Funduszu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-02 2019-12-05 12:00 --
ZP/17/19 Budowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-27 2019-10-30 10:00 --
ZP/04/19 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-19 2019-06-14 12:00 --
ZP/03/19 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych użytkowanych przez PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-10 2019-05-13 10:00 --
ZP/42/18 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SOF2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-02 2019-07-05 12:00 --
ZP/39/18 Dostawa zestawów komputerowych i komputerów przenośnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-01-03 2019-02-22 12:00 --
ZP/40/18 Wdrożenie systemu do obsługi windykacji w PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2018-11-30 2019-02-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa