Zakończone postępowania

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

ZP/40/18 Wdrożenie systemu do obsługi windykacji w PFRON Postępowanie PZP Wdrożenie systemu do obsługi windykacji w PFRON 2019-02-07 10:00 --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część I. 2019-04-11 12:00 --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część II. 2019-04-11 12:00 --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część III. 2019-04-11 12:00 --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część IV. 2019-04-11 12:00 --
ZP/04/19 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON Postępowanie PZP Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON 2019-06-14 12:00 --
ZP/17/19 Budowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Postępowanie PZP Budowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. 2019-10-30 10:00 --
ZP/05/20 Opieka informatyczna oprogramowania Oracle. Postępowanie PZP Opieka informatyczna oprogramowania Oracle. 2020-05-19 12:00 --
ZP/04/20. Usługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinetbędących w posiadaniu Zamawiającego Postępowanie PZP Usługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinetbędących w posiadaniu Zamawiającego 2020-06-25 12:00 --
ZP/08/20 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2 Postępowanie PZP Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2 2020-10-05 12:00 --
ZP/12/20 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu NEO i Modułu Komunikacyjnego Postępowanie PZP Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu NEO i Modułu Komunikacyjnego 2020-10-30 12:00 --
ZP/18/20 Uruchomienie usługi infolinii dla systemu SOW Postępowanie PZP Uruchomienie usługi infolinii dla systemu SOW 2020-12-28 12:00 --
ZP/27/20 Organizacja 8 dwudniowych spotkań konsultacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Usługi społeczne Organizacja 8 dwudniowych spotkań konsultacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" 2021-03-15 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa