Zakończone postępowania

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część I. 2019-04-11 12:00 -- --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część II. 2019-04-11 12:00 -- --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część III. 2019-04-11 12:00 -- --
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Postępowanie PZP Część IV. 2019-04-11 12:00 -- --
ZP/40/18 Wdrożenie systemu do obsługi windykacji w PFRON Postępowanie PZP Wdrożenie systemu do obsługi windykacji w PFRON 2019-02-07 10:00 -- Usługi opracowywania oprogramowania
ZP/04/19 Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON Postępowanie PZP Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON 2019-06-14 12:00 -- Telekomunikacja i IT
ZP/17/19 Budowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Postępowanie PZP Budowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. 2019-10-30 10:00 -- Telekomunikacja i IT

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa