Lista przetargów PZP

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-02-22 2019-04-11 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa