Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

ZP/28/20 Usługa doradztwa informatycznego – konsulting w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-29 2021-03-04 10:00 2021-05-07
ZP/25/20 Realizacja oraz utrzymanie i rozwój systemu informatycznego iPFRON+ w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-15 2021-01-22 10:00 2021-04-28
ZP/01/19. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) na zasadach i warunkach określonych w Zał. nr 1 do siwz: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 4 części. W każdej części należy uruchomić minimum 1 ORK. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-02-22 2019-04-11 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa